Detská masáž, novorodenecká masáž.

Každý z nás, rodičov, sníva o tom, aby svoje deti vyrástli zdravé a šťastné.  Súčasní mamičky  a otcovia veľmi dobre vedia, aký obrovský vplyv majú činitele okolitého prostredia na rozvoj   maličkého človečka. Čerstvý čísty vzduch, slnečné teplo a svetlo, plnohodnotná a zmiešaná  strava, láska rodičov, pozornosť a starostlivosť, ktoré poskytujú dospelí – toto všetko je potrebné  pre zdravie nie len telesné, ale aj duševné.

massaj_detyam

Pravda je, že aj dnes väčšina ľudí podceňujú dôležitosť pohyblivosť pre detí prvého roku  života. Dosť často je možné počuť: „Mám výborné dieťa, je také pokojné“. Možno, že toto je  naozaj pohodlne, kedy dieťa tichučko leží v postieľke, pokojne sedí v kresličke alebo stojí vo  válande.  Ale obmedzovanie pripodzenej aktivity, nedostatočné fyzické zaťaženie sa veľmi  nepriaznivo prejavujú ako na zdraví dieťaťa, tak aj na formovaní jeho osobnosti. Zvláštne je  tento problém aktuálny pre mestské deti, ktoré sú nútené väčšinu svojho času tráviť  v zatvorených priestoroch. Nedostatok pohybovej aktivity pomáhajú deťom zaplňovať špecializované cvičenia.  

Pre pediatrov je známe, že v zoskupovaní s gymnastikou masáž má na organizmus dieťa  mnohostranný, výnimočne užitočný vplyv. Masáž a gymnastika výborne rozvíjajú všetky orgány  a systémy, poskytujú všeobecne upevňujúci vplyv na celý detský organizmus. Masáž podstatne vplýva na formovanie pohybových reakcií a telesného rozvoja decka.

Príčina je v tom, že masáž je silným dotykovým dráždivým činiteľom. Pod jej vplyvom  z každej pokrývky prostredníctvom nervových ciest sa zemerajú bezpočetné prúdenia nervových  impulzov do kôry mozgu. Tieto impulzy poskytujú tonizujúci vplyv na centrálnu nervovú    sústavu,  podnecujú jej činnosť. V dôsledku sa zlepšuje jej najhlavnejšia funkcia – kontrola nad životnou činnosťou celého organizmu, zlepšuje sa rozvoj pozitívnych emócií, intelektuálny  rozvoj, formovanie pohybových reakcií.

Skúmetelia zaznamenávajú, že čím častejšie sa používajú  citlivé a pohybové ukončenia mozgu    u detí prvých mesiacov života, tým rýchlejšie sa rozvíja mozog.

Myslím si, že Vy ste pravdepodobne pozorovali, že pohladkanie, ľahké dotykanie k tváričke  spôsobujú u detí úsmevi už v prvé dni jeho života, vtedy kedy iné dráždivé činitele (také ako   napríklad zorové (úsmev dospelých) a sluchové (ako láskavý rozhovor)), ešte nie vždy sú   schopné stimulovať tváričku. Pediatri nazývajú tento úsmev fyziologickým, na rozdiel od úsmevu na odpoveď na obrácanie.

Massazh-mladentsu

Psychológovia, ktorí skúmajú rozvoj reči u detí, dobre vedia, že prvé hovorové reakcie  (bľabotanie) sa častejšie vzníkajú ako odpoveď na pohladkanie nôh, brucha, v ten čas, kedy iné  formy spoločenského styku s dospelými nespôsobuje u dieťaťa vzrušenia.

Tieto skúmania získali teoretické zdôvodňovanie v prácach fyziológov, ktoré svedčia o tom,   že vodivé cesty  každého dotykového analyzátora dospievajú skôr ako iné (zorové a sluchové)   a už sú pripravené k narodeniu. Preto dieťa v priebehu prvých mesiacov života  je  najviac  prístupné pre ovplyvňovanie pôsobením pokožky, dotyk vyvoláva nie len emocionálne, ale aj  určité pohybové reákcie.

Mozog človeka rastie a rozvíja sa výnimočne vďaka jeho používaniu. Čím častejšie sa používajú citlivé a pohybové zakončenia mozgu v určitú chviľu času, tým väčší obsah obsadzuje mozog  počas  procesu svojho vzrastania.

Zvláštnosti.

Detská masáž sa využíva všetky techniky klasickej masáže: hladenie, trenie, rozcvičenie,    vibrácie, ľahké bicie techniky, niektoré z techník akupresúry.

Rôzne masážne techniky majú rôzne účinky na nervový systém: hladenie, jemné trenie a rozcvičenie zvýšuje inhibičné procesy – upokojí nervový systém. Rozkolísanie a štípanie majú stimulujúci účinok.

Masáž tiež pôsobí priamo na orgány a systémy, ktoré sú umiestnené bližšie k pokožke: toto je predovšetkým lymfatický systém. Masáž aktívne ovplyvňuje obeh lymfy, urýchľuje tok lymfy, a tým uľahčuje uvoľňovanie produktov látkovej výmeny z tkanív , preto unavené svaly počas masáže sa uvoľnia rýchlejšie ako počas úplného odpočinku.

Pod vplyvom masáže periférne kapilárne siete sa rozširujú, čo sa prejavuje rozovením pokožky. Prietok krvi do masírovanej oblasti poskytuje priaznivé podmienky pre výživu a obrodný proces kože: stáva sa ružová, leskláá, elastická.

Účinok rôznych masážnych techník na svaly odlišný: hladenie, trenie, rozcvičenie spôsobujú uvoľnenie svalov; rozkolísanie a štípanie – skrátenie svalov.

Napríklad, pri ochabnutostí brušných a črevných svalov, ktorá je spôsobená plynatosťou (často sa vyskytujúce v detstve), abdominálna masáž pomáha mechanickému uvoľňovaniu črevných plynov, a v týchto prípadoch sa stáva obzvlášť dôležitou.

Odborníci vedia, že prvé mesiace dojča  má suchú kožu, tenkú, zraniteľnú. Preto pri prvom masáže sa používa mierne  techniky (hladenie), potom môžete postupne zavádzať iný: trenie, ľahké bicie techniky, rozcvičenie. Pomaly sa zvyšuje intenzita a dĺžka trvania postupu.

Najdôležitejším výsledkom systematických cvičení gymnastiky je normalizácia nervových procesov excitácie a inhibície. Základné vlastnosti týchto procesov: sila, vyváženosť, mobilita sa zlepšuje, čo je nevyhnutným pre riadny a harmonický rozvoj osobnosti.

Výchova detí by nemala byť podceňovaná, že pohyby sú pre nich hlavným zdrojom radosti, a dobrá bodrá nálada sú základom dobrého zdravia.

Každej emócií zodpovedá zvláštny stáv a osobitný charakter srdca a ciev: negatívne emócie (smútok, strach, hnev) vyvolávajú zúženie ciev, spôsobujúc  nepriaznivé podmienky pre zásobovanie tkanív, radosť rozširuje cievy, a to vytvára priaznivé podmienky pre zásobovanie a prácu orgánov.

Všetky vyššie uvedené fyziologické pôsobenie pohybu sa vzťahuje nielen na gymnastiku, ale i na pohyb všeobecne – či už je to nezávislý aktivizmus alebo organizované pohyblivé hry.

Počas voľnej pohyblivej hry dieťa sa presťahuje podľa vlastného podnetu a podľa svojho názoru mení pohyb, pózu a strieda činnosť s odpočinkom, preto samostatná činnosť je najmenej unavujúca zo všetkých foriem fyzickej aktivity pre deti. Rodičia by sa mali snažiť, aby neobmedzovali pohyblivosť a zvedavosť dieťaťa, vytvárať podmienky pre jeho činnosť. Zároveň je dôležité naučiť dieťa správnosti, presnosti pohybu, teda to bude nie hra, a cvičenie.

IMG_3549Ak chcete spracovať správne pohyby, budete potrebovať špeciálne školenie – gymnastiku.  Počas týchto cvičení sa formuje správny pohybový stereotyp, ktorý prechádza rad fáz: nepresné,  trápne, zaťažené pohyby postupne sa spresňujú, vykonávajú sa bez zbytočného napätia, s nížšou  spotrebou energie, a nakoniec sa stávajú automatické a ako také tvoria základ všetkých   dôležitých pohybov.

Čím rýchlejšie sa začinajú sa cvičenia (najlepšie v detstve – pri vzniku motorických  schopností), tým ľahšie vychovať správny dynamický stereotyp a teda viac stabilné výsledky.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať gymnastike motorických návykov, ktoré sú  najčastejšie používané v živote. Tak, v prvej polovici života, je nutné naučiť dieťa správne sa  obrátiť y chrbátu na brucho, pretože chybný mechanizmus týchto otáčok vedie k deformite  chrbátu.

Po 6 mesiacoch života, je nutné naučiť dieťa liezť,ale správne, a to na všetkých štyroch, a nie  doťahovať sa rukami, v dôsledku čoho dolné končatiny, nezúčastňujúc v pohybe, zaostávajú vo   vývoji. Naučte sa, ako správne sadnúť z tejto pozície, a nie z polohy ležmo, ako to dospelí robia.

Po roku je potrebne naučiť deťa správne chodiť, čo prispieva správnemu držaniu tela a normálnej  forme dolných končatín. Chôdza, ak je v poriadku, môže byť vynikajúcim prostriedkom pre  fyzickú kultúru po celý život človeka.

Gymnastika je najintenzívnejšia forma fyzickej aktivity pre deti, zameraná na vývoj statických  a dynamických funkcií (plazenie, sedenie, státie, chôdza), na vychovu rytmickoti v širšom  zmysle slova, teda plastickosti a úspory energie, ktoré zaisťujú menšiu únavu.

V gymnastika by mali byť zabezpečené presnosť a správnosť  týchto pohybov: v dojčenskom  veku – to sú ruky rodičov,v staršom – špeciálne zariadenia(gymnastické náradie, športové  náradie,elementy  domácej výzdoby).

Aby gymnastika pôsobila radosť deťom, musí spĺňať nasledujúce podmienky: po prvé, že  cvičenie by mali byť k dispozícii, t.j. zodpovedať veku a funkčnosti dieťaťa;druhé, metodika,  ktorý stimuluje deti k realizácii cvičenia by mala  takisto zodpovedať  veku.

U detí s poruchami neurologického vývoja, alebo majú iné choroby, masáže a gymnastika sú  ešte dôležitejšie ako úplne zdravým. Osobitný režim pohybu často sa stáva kľúčovým prvkom  komplexnej liečby, najúčinnejším prostriedkom rehabilitácie. Avšak v tomto prípade, mali by ste  sa poradiť so svojím pediatrom a prísne riadiť sa jeho pokynom a odporúčaniam.

detskiy_massage

Kedy a komu vykonávať masáž?

Začínajúc z prvých 14-20 dňí života, preventívne kurzy regeneračnéj masáže sa odporúčaju pre  všetky novorodenci, pokiaľ nie sú žiadne kontraindikácie. Jemný dotyk rúk rodičov  prinášaje  dieťaťu veľku radosť, posilňuje citové puto medzi ním a dospelým. Ale ukázať a  naučiť matku masážnej techniky musí špecialista. Okrem toho, 3-4 kurzymasáže  v prvom roku života  dieťaťa   musí urobiť profesionálny detský masér. Kurz masáže sa skláda zo 10-15 seáns. Tieto kurzy sa vykonávajú v období 1 až 3 mesiace, 4 až 6 a 8 prípadne na 10-12 mesiaci života. Toto   načasovanie nie je náhoda. Presne počas tohto obdobia dieťa  rozvíja nové príležitosti  pre neho –  samostatne  držanie hlavy, samostatne sa snáži sedieť a liezť, príprava k chôdze a sama chôdza. Dokonca aj profesionálne masáže zahŕňa úpravu vody. A čím skôr začnete s dieťaťom  plávať,  tým menej bude mať strach z vody v budúcnosti.

Liečebná masáž a komplex liečebnej telovychovy, ak je to nutné, určuje sa odborníkmi –  neurológ, ortopéd. Napríklad,pri  poruchoch svalového tonusu – hypotenzia, dystónia, obvyklá polohy hlavy, ochorenia pohybového ústrojenstva – vrodené nachýlenie hlavy na jednu stranu  (tortikolis), vrodené vykĺbenie bedra, dysplázia bedrového kĺbu, valgózne postavenie nôh , vrodená čaptavosť, atď.) Liečebná masáž by mala vykonávať  určite kvalifikovaným  odborníkom.

A teda, záväzné požiadavky pri vykonavaní cvičení s dieťaťom – toto útulná izba (najlepšie  doma), teplé a obratné ruky maséra a dobrá nálada vášho decka. Dôležito si uvedomiť, že masáž  a gimnastika pre dieťaťa – nielen liečebno-ozdravná procedúra, ale aj potešenie! Nech  každodenne cvičenia budú radosťou  pre vaše dieťa!

A my sú zase radi pomôcť vašmu dieťaťu sa rozvíjať a naučiť matku masážne techniky a gymnastiky.

Mgr. Evhen Tymošenko

0940532472

https://www.facebook.com/bamasaz/

To order pangudownloads at a low price will be quite inexpensive.

Leave a Reply

Jazyk stránok
Naši partneri
Najnovšie komentáre
Sme v Facebook
Facebook